Forex 100% – Học cách kiếm tiền từ thị trường ngoại hối

Read Time:2 Minute, 45 Second
LỜI TỰA MỤC LỤC GIỚI THIỆU Vài nét về lịch sử Thị trường Ngoại hối ngày nay CHƯƠNG 1 C|c thuật ngữ và khái niệm Tiền tệ, các cặp tiền tệ Giao dịch ký quỹ PIP Xu hướng Khoảng chênh lệch Trạng thái bán và trạng thái mua Tỷ giá Ho|n đổi ngoại tệ Các biểu đồ CHƯƠNG 2 Lý thuyết Nến Nhật Bản Các loại nến Các mô hình nến đảo chiều CHƯƠNG 3 Ph}n tích cơ bản Các yếu tố tài chính (Lãi suất và tỷ lệ lạm phát) Các yếu tố kinh tế vĩ mô Các yếu tố chính trị và thông tin Những thảm họa tự nhiên và sinh thái CHƯƠNG 4 Ph}n tích đồ thị Giới thiệu về ph}n tích đồ thị Mô hình giá lên và mô hình giá xuống Ph}n tích xu hướng Các mô hình giá C|c mô hình đảo chiều (Reversal patterns) Các mô hình tiếp diễn (Continuation patterns) C|c mô hình điều chỉnh (Correction patterns) Các mô hình lưỡng tính (Ambiguous patterns) Thống kê về các mô hình giá Mô hình MSVD Kết luận CHƯƠNG 5 Phân tích tỷ lệ Dãy số Fibonacci William Gann (1878 – 1955) C|c phương ph|p v{ chỉ số khác trong phân tích tỷ lệ Các mô hình hài hòa trong các tỷ lệ sóng CHƯƠNG 6 C|c chỉ số và công cụ dao động (Oscillators) Đường trung bình di động (Moving Average – MA) MACD OsMA – Đường trung bình di động của Công cụ đo dao động (Moving Average of Oscillator) Công cụ đo dao động gi| không theo xu hướng (Detrended Price Oscillator – DPO) Điểm & các hình thái (Point & Figures – P & F) CHƯƠNG 7 Kỹ thuật và chiến lược kinh doanh LEWIS BORSELLINO BILL WILLIAMS ALEXANDER ELDER TONY PLUMMER LINDA B.RASCHKE JOE DINAPOLI THOMAS DEMARK LARRY WILLIAMS Phương ph|p giao dịch Eliute Kiểm tra phương ph|p giao dịch CHƯƠNG 8 Ph}n tích sóng Bản chất của lý thuyết sóng Áp dụng phân tích sóng Tổng quan về các con sóng C|c sóng điều chỉnh Giản lược về cấu trúc Sóng CHƯƠNG 9 Quản lý tiền Ví dụ về quản lý tiền Tỷ lệ cố định tối ưu (Optimal Fixed Fractions)
0 0

About Post Author

guess

Forex Strategies resources is a collection free resources for trading: forex strategies, binary options strategies, trading system, indicators,chart patterns, metatrader indicator, candlestick analysis, forex e-book and use free online forex tools, free forex trading signals and FX Forecas
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

File:

Close