Forex cơ bản

Read Time:4 Minute, 28 Second
Mục lục I. Forex là gì ?………………………………………………………………………………………..5 II. Những gì được giao dịch trong thị trường Forex ?……………………………………………..7 o Các cặp tiền tệ chính …………………………………………………………………………..7 III. Các cặp tiền tệ nào được giao dịch? …………………………………………………………….8 o Cặp tiền tệ chính ( Major Currency Pairs)…………………………………………………….8 o Cặp tiền tệ phụ ( Major Cross Currency Pairs or Minor Currency Pairs)……………………8 o Cặp tiền tệ ngoại lai (Exotic Pairs)………………………………………………………….. 10 IV. Quy mô thị trường và tính thanh khoản………………………………………………………. 10 o Dollar là Vua ………………………………………………………………………………….. 11 o Đầu cơ ………………………………………………………………………………………… 12 V. Những con đường giao dịch Forex khác nhau ……………………………………………….. 13 VI. Ưu điểm của thị trường Forex …………………………………………………………………. 14 VII. So sánh Forex và chứng khoán………………………………………………………………… 16 o Miễn phí dịch vụ ……………………………………………………………………………… 16 o Đặt lệnh lập tức………………………………………………………………………………. 16 o Bán trước mua sau…………………………………………………………………………… 16 o Ngoài ra còn những lý do sau: ……………………………………………………………… 16  Không người trung gian…………………………………………………………………… 16  Việc mua / bán không tác động đến thị trường ………………………………………… 17  Các nhà phần tích và môi giới đầu tư ít có ảnh hưởng đến thị trường……………….. 17 VIII……………………………………………………………. So sánh thị trường Forex và thị trường tương lai 18 o Tính thanh khoản…………………………………………………………………………….. 18 o Thị trường 24 giờ …………………………………………………………………………….. 18 o Rất nhỏ hoặc không có commission………………………………………………………… 18 o Giá chính xác …………………………………………………………………………………. 18 o Giới hạn rủi ro ………………………………………………………………………………… 19 IX. Cấu trúc thị trường Forex………………………………………………………………………. 19 o Giao dịch Forex giao ngay là phi tập trung. ……………………………………………….. 20 o Bậc thang FX …………………………………………………………………………………. 20 X. Người tham gia thị trường Forex………………………………………………………………. 22 o 1. Siêu ngân hàng :………………………………………………………………………….. 22 Edit by biinfo.info Page 3 o 2. Các công ty thương mai lớn ……………………………………………………………… 22 o 3. Ngân hàng nhà nước và ngân hàng trung ương……………………………………….. 22 o 4. Những người đầu cơ……………………………………………………………………… 23 XI. Các phiên giao dịch …………………………………………………………………………….. 23 o Phiên Tokyo…………………………………………………………………………………… 25 o Phiên London …………………………………………………………………………………. 26 o Phiên New York………………………………………………………………………………. 27 o Thời điểm phiên giao dịch trùng nhau……………………………………………………… 28  Session Overlaps…………………………………………………………………………… 28  Tokyo – London Overlap………………………………………………………………….. 28  London – New York Overlap ……………………………………………………………… 28 XII. Những ngày tốt nhất để giao dịch …………………………………………………………….. 29 o Quản lý thời gian một cách khôn ngoan …………………………………………………… 30 o Đây là một vài điểm lưu ý của thời gian giao dịch tốt nhất và xấu nhất :………………. 30  Thời gian giao dịch tốt nhất :…………………………………………………………….. 30  Thời gian giao dịch xấu nhất :……………………………………………………………. 30 XIII. ………………………………………………………………………………………Thời điểm cần tránh giao dịch 30 XIV.Sắp xếp thời gian ……………………………………………………………………………….. 31 XV. Kinh doanh trong thị trường Forex ……………………………………………………………. 32 o Long/Short ……………………………………………………………………………………. 32 o Bid/Ask………………………………………………………………………………………… 33 o Lãi suất………………………………………………………………………………………… 34 o Giao dịch tài khoản “Ảo” …………………………………………………………………….. 34 XVI.Những thuật ngữ thường dùng………………………………………………………………… 35 XVII. ……………………………………………………………………………………………….. Tìm hiểu về Pip và Lot 41 o PIP là gì ?……………………………………………………………………………………… 41 o LOT là gì ?…………………………………………………………………………………….. 42 o Tính lời và lỗ như thế nào ?…………………………………………………………………. 42 o Tỉ lệ đòn bẩy là gì ? ( Leverage) ……………………………………………………………. 42 o Margin Call là gì ?…………………………………………………………………………….. 43 XVIII…………………………………………………………………. Làm thế nào để lựa chọn sàn giao dịch tốt? 44 o Những qui định về sàn giao dịch Forex…………………………………………………….. 44 Edit by biinfo.info Page 4 o Dịch vụ khách hàng………………………………………………………………………….. 44 o Một mẹo nhỏ dành cho bạn:………………………………………………………………… 44 o Phần mềm giao dịch: ………………………………………………………………………… 45 o Đường truyền Internet tốc độ cao………………………………………………………….. 45 o Hỗ trợ tài khoản Mini ………………………………………………………………………… 45 o Các dịch vụ của sàn giao dịch ………………………………………………………………. 45  Các loại cặp tiền tệ:……………………………………………………………………….. 45  Phí giao dịch: ………………………………………………………………………………. 45  Mức kí quĩ: …………………………………………………………………………………. 46 XIX.Mở 1 tài khoản giao dịch……………………………………………………………………….. 46 o Chọn tài khoản ……………………………………………………………………………….. 46 o Đăng kí:……………………………………………………………………………………….. 46 o Kích hoạt tài khoản:………………………………………………………………………….. 47 o Kiểm tra……………………………………………………………………………………….. 47 XX. Những điều cần biết trước khi tham gia giao dịch …………………………………………… 47 o Giao dịch ngoại hối không phải là phương pháp làm giàu nhanh chóng!……………….. 48 o Tập trung vào 1 loại cặp tiền tệ chính ……………………………………………………… 48 o Làm sao để đặt lệnh mua hay bán?………………………………………………………… 48  Các loại lệnh cơ bản :……………………………………………………………………… 48  Lệnh vào thị trường ngay :……………………………………………………………….. 49  Cách vào lệnh trên sàn Meta trader 4 : …………………………………………………. 49  Lệnh thanh khoản ngay :…………………………………………………………………. 49  Các lệnh chờ vào thị trường : Pending order……………………………………………. 49  Cách đặt lệnh chờ / pending order trên sàn Meta Trader 4 : …………………………. 50  Lệnh điểu chỉnh 1 lệnh đã có sẵn (Modify Order)………………………………………. 50  Lệnh lấy lợi nhuận / Take profit………………………………………………………….. 50  Cách đặt lệnh Take Profit trên sàn Meta Trader 4 :……………………………………. 51  Cách đặt lệnh Stop Loss trên sàn Meta Trader 4 :……………………………………… 51  Lệnh dời điểm cắt lỗ (Trailing stop)……………………………………………………… 52 XXI.Thực tập demo để thành công ………………………………………………………………… 52
0 0

About Post Author

guess

Forex Strategies resources is a collection free resources for trading: forex strategies, binary options strategies, trading system, indicators,chart patterns, metatrader indicator, candlestick analysis, forex e-book and use free online forex tools, free forex trading signals and FX Forecas
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

File:

Close