Forex nâng cao quyển 2

Read Time:5 Minute, 16 Second
Mục Lục I. Leading vs Lagging Indicator …………………………………………………………………….5 o Leading Indicators (Oscillators) ……………………………………………………………….5 o Lagging Indicators (Momentum Indicators) ………………………………………………….7 o Tổng kết : Leading và Lagging Indicators ……………………………………………………8 II. Mô hình biểu đồ là gì ? …………………………………………………………………………9 o Các mô hình tiếp diễn ………………………………………………………………………….9  Mô hình cờ tăng ( bullish flag)………………………………………………………………9  Mô hình cờ giảm (Bearish flag)…………………………………………………………… 10  Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants)……………………………………………… 10  Tam giác giảm (descending triangle) ……………………………………………………. 10  Tam giác tăng (Ascending triangle ) …………………………………………………….. 11  Chiếc tách và tay cầm ( cup and handle or cup and saucer) :………………………… 11 o Các mô hình đảo chiều………………………………………………………………………. 11  Mô hình 2 đỉnh – (double tops): …………………………………………………………. 12  Mô hình 2 đáy (double bottom) :………………………………………………………… 12  Mô hình đảo ngược các đỉnh “đầu và vai” (Head-and-shoulders top reversal) :…….. 13  Mô hình đảo ngược các đáy “đầu và vai” (Head-and-shoulders bottom reversal) :…. 13  Mô hình “sụt giá theo 1 mũi nhọn” (Falling wedge) : ………………………………….. 14  Mô hình “tăng giá theo 1 mũi nhọn” (Rising wedge) :…………………………………. 15  Mô hình “kim cương” (diamond pattern) :………………………………………………. 15 III. Pivot Point…………………………………………………………………………………….. 16 o Giới thiệu về Pivot Point……………………………………………………………………… 16 o Cách tính Pivot Point…………………………………………………………………………. 16 o Cách sử dụng Pivot Point ……………………………………………………………………. 17  Phương pháp Breakout……………………………………………………………………. 17  Phương pháp Range-bound ………………………………………………………………. 17  Lý thuyết trên có hoàn hảo ? …………………………………………………………….. 18  Tóm tắt bí quyết giao dịch với Pivot Points ……………………………………………… 19 IV. Lý thuyết sóng Elliott ………………………………………………………………………… 19 o Mô hình sóng 5-3…………………………………………………………………………….. 20  Sóng thứ nhất……………………………………………………………………………… 21  Sóng thứ hai……………………………………………………………………………….. 21  Sóng thứ ba………………………………………………………………………………… 21  Sóng thứ tư………………………………………………………………………………… 21  Sóng thứ năm ……………………………………………………………………………… 21  Sóng xung lực mở rộng …………………………………………………………………… 22 o Sự điều chỉnh ABC……………………………………………………………………………. 22 Edit by biinfo.info Page 3  Các dạng của mô hình sóng điều chỉnh …………………………………………………. 22  Mẫu Zig-Zag ……………………………………………………………………………….. 23  Mẫu phẳng…………………………………………………………………………………. 23  Mẫu tam giác ………………………………………………………………………………. 23 o Sóng trong sóng ……………………………………………………………………………… 24 o 3 Nguyên tắc chính và các đường hướng dẫn dắt………………………………………… 25 o Cưỡi sóng Elliott………………………………………………………………………………. 25  Giả thuyết, Kịch bản có thể sẽ xảy ra nhất……………………………………………… 25  Kịch bản 2………………………………………………………………………………….. 27 o Tổng kết về Lý thuyết sóng Elliott ………………………………………………………….. 28 V. Mô hình giá Harmonic ………………………………………………………………………….. 29 VI. Mô hình ABCD và Three-drive ………………………………………………………………. 30 o Mô hình ABCD………………………………………………………………………………. 30 o Mô hình Three-Drive ……………………………………………………………………… 30 VII. Mô hình Gartley và mô hình động vật ……………………………………………………… 31 o Mô hình Gartley a.k.a “2222”…………………………………………………………… 31 o Mô hình động vật ………………………………………………………………………….. 32 o Mô hình Cua ………………………………………………………………………………… 32 o Mô hình Dơi …………………………………………………………………………………. 33 o Mô hình Bướm ……………………………………………………………………………… 33 VIII. 3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic ………………………………………….. 34 o Tổng kết : Mô hình giá Harmonic …………………………………………………………… 35 IX. Nên chọn khung thời gian giao dịch nào?………………………………………………….. 36 o Tôi nên giao dịch ở khung thời gian (timeframe) nào? …………………………………… 36 o Phân tích các khung thời gian ………………………………………………………………. 37 o Buy hay Sell…………………………………………………………………………………… 38  Biểu đồ 5 phút……………………………………………………………………………… 38  Biểu đồ 60 phút……………………………………………………………………………. 39  Biểu đồ 4 giờ ………………………………………………………………………………. 40  Biểu đồ hàng ngày ………………………………………………………………………… 41 o Tổng kết về khung thời gian ………………………………………………………………… 43 X. Giới thiệu các chiến thuật giao dịch …………………………………………………………… 44 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #1 : Sử dụng các đường trung bình nhanh cắt nhau …… 44 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #2 : Sử dụng các đường trung bình chậm cắt nhau……. 45 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #3 : Stochastic High-Low………………………………….. 46 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #4 : RSI High-Low …………………………………………. 47 Edit by biinfo.info Page 4 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #5 : Đường Stochastic cắt nhau………………………….. 48 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #6 : Sử dụng 02 Stochastic ……………………………….. 49 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #7 : Đường MACD cắt nhau ………………………………. 50 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #8 : Đường EMA bị phá vỡ………………………………… 51 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #9 : Kênh xu hướng ngang……………………………….. 52 o Chiến thuật giao dịch cơ bản #10: Chiến thuật Bollinger Band H4 ……………………… 53 XI. Giới thiệu về Money Management………………………………………………………….. 53 o Drawdown and Maximum Drawdown là gì? ……………………………………………….. 54 o Rủi ro và Lợi nhuận ………………………………………………………………………….. 56 o Giao dịch bao nhiêu lot ? ……………………………………………………………………. 57 XII. Tâm lý giao dịch ……………………………………………………………………………… 59 o Giới thiệu về Tâm lý giao dịch ………………………………………………………………. 59 o Bài học từ những giao dịch thua lỗ…………………………………………………………. 59 o Hai sai lầm phá hủy tài khoản của bạn…………………………………………………….. 61 o Tại sao các nhà giao dịch lấy lợi nhuận quá sớm ?……………………………………….. 63 o Sử dụng Trailing Stop………………………………………………………………………… 64 XIII. Giao dịch theo tin tức……………………………………………………………………… 65 o Tầm quan trọng của tin tức …………………………………………………………………. 65 o Tại sao chúng ta giao dịch theo tin tức? …………………………………………………… 66 o Tin tức báo cáo nào đáng để giao dịch? …………………………………………………… 67 o Giao dịch có thiên hướng hay không thiên hướng ………………………………………… 69  Giao dịch có thiên hướng …………………………………………………………………. 70  Giao dịch không thiên hướng …………………………………………………………….. 73 o Tổng kết : Giao dịch theo tin tức …………………………………………………………… 74 XIV. Chọn sàn giao dịch …………………………………………………………………………… 75 o Lịch sử của việc giao dịch ngoại hối bán lẻ ………………………………………………… 75 o Các dạng sàn giao dịch ngoại hối…………………………………………………………… 76 o Tôi nên chọn dạng Sàn giao dịch nào ? ……………………………………………………. 78 o 6 Điều quan trọng để cân nhắc khi chọn một sàn giao dịch……………………………… 79 o Cảnh giác với các sàn giao dịch lừa đảo …………………………………………………… 81 o Bảo vệ chính bạn …………………………………………………………………………….. 81 o Mở một tài khoản giao dịch ngoại hối ……………………………………………………… 83
1 0

About Post Author

guess

Forex Strategies resources is a collection free resources for trading: forex strategies, binary options strategies, trading system, indicators,chart patterns, metatrader indicator, candlestick analysis, forex e-book and use free online forex tools, free forex trading signals and FX Forecas
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

File:

Close